Verschillen verbinden:Van reactiviteit naar creativiteit in samenwerking. 

Samenwerken kan heel inspirerend zijn en kan leiden tot prachtige resultaten. Maar ook kan het  gepaard gaan met heftige emoties, die leiden tot een negatieve spiraal. Het gaat vaak mis doordat samenwerkingspartners de oorzaak van ‘wrijving’ of de ‘schuld’ van een ontstaan probleem bij de ander leggen.

De oplossing ligt in het ombuigen van de reactie op deze eerste impuls en het toegroeien naar een situatie waarin samenwerkingspartners: .

  • bereid zijn om naar aanleiding van verschillen te kijken naar zichzelf
  • bereid zijn om naar aanleiding van verschillen de ander te begrijpen
  • in staat zijn de verschillen naast elkaar te laten bestaan
  • afstand kunnen nemen van de neiging de ander te willen veranderen
  • het vermogen ontwikkelen te luisteren met een open mind
  • het plezier ervaren van samenwerken zonder oordeel
  • het verschil kunnen benutten als duurzame energiebron

Het boek “Verschillen verbinden” is verschenen.

In het boek Verschillen verbinden wordt uitgelegd dat we betere samenwerkingspartners kunnen worden als we ons meer bewust zijn van het feit dat we als mensen onderling essentieel van elkaar verschillen en de waarde van ieders perspectief gebruiken.

Het boek reikt stappen aan collega’s, projectleden, bestuursleden, teams, leidinggevenden, multidisciplinaire teams, samenwerkende ZZP’er aan om in hun samenwerking (in welke relatie dan ook) tot betere resultaten te komen. In een veel betere atmosfeer.

 De kernfilosofie

Het boek bevat enkele filosofische werkelijkheidsinzichten, maar er wordt niet te ver ingegaan op filosofische vragen over ‘wat waar is’ of morele vragen ‘wie is goed en wie is fout’. Het gaat om de essentie de waarde van ieders perspectief te ontdekken en te accepteren dat ieder zijn eigen werkelijkheid en wenselijkheid heeft. De ander hoeft dit niet te veranderen; je kunt juist vruchtbaarder samenwerken door het verschil te gebruiken. Dit is de goede boodschap van dit boek.

Realiteitszin

Het boek schetst een ideaalbeeld, maar het blijft realistisch. Het gaat om nieuwsgierig zijn naar de ander. Het gaat er niet om dat je vriendjes moet worden met alle mensen met wie je werkt. Er wordt duidelijk aangegeven dat je als partner een samenwerking kunt stoppen als er geen wederzijdse bereidheid is tot openheid. Er wordt ook beschreven dat we in onze wereld elkaar gewoon nodig hebben. Ook om die successen te behalen die voor onze eigen werkelijkheid en wenselijkheid zo belangrijk zijn. Het boek biedt daartoe de handreikingen en zet aan tot nadenken.

Casuïstiek

Elk hoofdstuk wordt ingeleid door een episode uit de casus van Monica en Herman, twee collega’s bij een verpakkingsbedrijf die op een voorbeeldige manier een einde maakten aan hun samenwerkingsperikelen met behulp van de methode die in het boek is beschreven. Dit concretiseert de inhoud nog nader.

Bestellen

Het boek is te bestellen:

Per e-mail: iena@polperspective.com.

Of bij één van de online boekhandels.

Prijs: € 17,50 (verzendkosten € 2,00)

Of als e-book (€ 9,95)

 

ISBN: 9789492190437 Pagina’s: 128 Verschenen: kleineUil BusinessBoeken.