WORKSHOP EFFECTIEVE SAMENWERKING VOOR COLLEGES VAN B&W

 Na de verkiezing en de formatie bent u als  nieuw college van B&W vol goede moed aan de slag gegaan. Waar in de verkiezingstijd de politieke verschillen juist zijn benadrukt, zijn ze overbrugd in een collegeakkoord. En dan komt het aan op de uitvoering, op het samen besturen van de gemeente.

 Daarbij is een goede en effectieve samenwerking noodzakelijk. Het komt (te) vaak voor dat collegeleden de eindstreep niet halen; niet omdat ze politiek-inhoudelijk niet tot overeenstemming zouden kunnen komen, maar omdat de samenwerking stokt. Het vertrouwen is weg.

 Hoe dat te voorkomen? Wat is effectief samenwerken en wat is nodig om tot een prettige en effectieve samenwerking te komen? Wij bieden u inzicht en handvatten in een workshop, of we maken een programma op maat voor uw eigen college.

 Wat kunt u verwachten?

De workshops geven inzicht in de essentie van effectieve samenwerking: hoe luister je naar je collega’s zonder dit (onbewust) te plaatsen tegenover je eigen mening, tegenover je eigen gelijk? Hoe houd je een onbevangen nieuwsgierigheid naar de wereld van de ander? Hoe blijf je je bewust van het feit dat je onderling essentieel van elkaar verschilt en vooral van het feit dat begrip van ieders perceptie bij kan dragen aan een goede samenwerking. En hoe kom je dan ook nog tot een beter resultaat.

We bieden u verschillende vormen.

  • Als u nieuwsgiering bent maar (nog) niet met uw college aan de slag wilt, is er een “Workshop Basis”.
  • Als u het met uw college op wilt pakken, bieden wij u begeleiding op maat.

De Workshop Basis bestaat uit 1 dagdeel en biedt u:

  • Kennis van, inzicht in, en een vernieuwende kijk op samenwerking in uw college.

Heb je ook wel eens het idee dat jij en je collega beide in een andere film zitten? Dat je de reactie van de ander niet kunt rijmen met wat je had verwacht? Dat jouw werkelijkheid anders lijkt te zijn dan die van de ander? Met behulp van de methode Multiperspective Storytelling beleeft u dit weloverwogen en wordt u zich bewust van wat er gebeurt.

  • Handvatten voor toepassing in uw praktijk.

Door essentiële principes te benoemen, uit te leggen en van voorbeelden te voorzien, leert u gebruik te maken van de verschillen.

Praktische informatie voor de Workshop Basis:
woensdag 28 november 2018 van 13.30 – 17.00 uur (daarna informeel tot 17.30 uur)
locatie: Conferentiecentrum Nieuw Allardsoog, J. van der Wielenwei 6, 9243 sh Bakkeveen.
kosten Workshop Basis: € 210. pp. ex BTW (inclusief boekje “Verschillen verbinden”).

 Begeleiding van uw college op maat:

Voor maatwerk kunt contact met ons opnemen. We stellen dan samen met u een programma samen op basis van de ervaringen in uw eigen college. Dit doen we met behulp van de methodieken die ook in de Workshop Basis gebruikt worden. Door in te gaan op uw eigen ervaringen, krijgt u inzicht in de dynamiek van die samenwerking. Door essentiële principes te benoemen en uit te leggen, ziet u hoe u juist gebruik kunt maken van de verschillen in het college. Dit kunnen we aanvullen met een Insights Discovery kleurenprofiel waarmee u nog meer inzicht krijgt in ‘gedragsvoorkeuren’ van u en uw collega’s. Vooral als het daarbij gaat om tegengestelde gedragsvoorkeuren levert dit weer extra inzicht en handvatten op.

Informatie en opgave:

 Iena Pol                  ism Ben Plandsoen

International Certified

Management Consultant

 

A  Pol Perspective

J.  v.d. Wielenwei 22

9243 SH Bakkeveen

T  +31 (0)6 551 674 34

E  iena@polperspective.com

W www.polperspective.com