logo - Pol Perspecitve

Personal

Als we echt bereid zijn inzicht te ontwikkelen in elkaars perspectief, dan kunnen successen worden geboekt, die je in je eentje nooit bereikt zou hebben.

Organizational

Samenwerking is de basis voor excellente organisatie
en kan leiden tot enorme kracht voor innovatie en oplossen van problemen.

Leadership

Het toekomstig leiderschap vraagt anders organiseren. Leiderschap is balanceren tussen co-creatie, zelfsturing en vraagt verbinding creëren door de verschillen bij elkaar te brengen.

Vragen

Herkent u de volgende vragen?

“Onze projecten moeten beter en op tijd tot resultaat leiden”.
“We willen de klant weer centraal. Hoe kunnen we dat vanuit leiderschap zoveel mogelijk ontwikkelen?”
“Als adviseurs willen we meer businesspartner worden en meer multidisciplinair samenwerken, zodat de business echt geholpen is.”
“Als MT willen we beter samenwerken.”
“De afdelingen liggen met elkaar over hoop, terwijl ze elkaar erg nodig hebben”. Hoe kunnen ze beter samenwerken?
“Projectleiders willen leren omgaan met het krachtenveld”.
“De bureaucratie zit ons soms in de weg om innovatie van de grond te krijgen.”
“Er is een hoop veranderd in de organisatie, maar we moeten opnieuw onze weg er in vinden”
“Het rommelt in het team, maar de oorzaak is niet duidelijk.”
“De samenwerking loopt niet lekker in het team.”

Zowel advies, training, coaching als begeleiding zijn (eventueel in combinatie met elkaar) mogelijke interventies.

Methoden

POL Perspective werkt met de volgende methoden.

lemiscaat_icon

Integrale aanpak

Uw vraag komt voort uit de context van de organisatie en zijn omgeving. Dit uitgangspunt staat centraal in de interventies.

douc_icon

DOUC methode

De DOUC methode is een innovatief communicatie middel met de kracht van beleving: indringend, effectief en verrassend en dit komt tot uiting via een bijzondere film. Elke kijker heeft hierbij letterlijk een andere kijk op dezelfde situatie.

insights_icon

Insights Discovery kleurenprofielen

Insights Discovery geeft met behulp van een eenvoudige en aansprekende kleurentaal inzicht in gedragsvoorkeuren en concrete handvatten voor de ontwikkeling van effectiviteit op individueel, team- en organisatieniveau.

Werkwijze

Wat kunt u verwachten na contact over uw vraag.

Uw vraag en het gewenste perspectief worden verkend en er wordt een mogelijke aanpak besproken

Het aanbod bestaat uit verschillende interventies

Er wordt altijd eerst een concept aangeboden en in co-creatie de definitieve aanpak vastgesteld

De aanpak richt zich op de elementen van het lemniscaat in samenhang met elkaar

Het proces wordt op basis

van voortschrijdend inzicht

verder ontwikkeld

Blog

Iena Pol

Iena Pol – Mijn passie in mijn vak is de relatie tussen mensen en hun verschillende rollen in de organisatie (als onderdelen van het systeem). De wijze van organiseren en de manier waarop wordt samengewerkt bepaalt het succes van de organisatie. Als mensen vertrouwen krijgen, werken ze met meer plezier en zijn ze gemotiveerder. En minder regels en procedures leidt tot betere samenwerking, waardoor de mogelijkheid tot innovatie en tot effectiever oplossen van problemen groter wordt.

Mijn focus ligt op samenhang tussen mensen (gedrag en communicatie) en de wijze van organiseren. Mijn opleidingsachtergrond is zowel de gedrags- als organisatiekunde (waaronder systemisch werken). Ik heb ervaring in en kennis van verschillende branches, waardoor ik mij snel in kan leven in de context van uw vraag.

Contact

Heb ik uw intresse gewekt vul dan het contact formulier in en dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op voor een vrijblijvende afspraak.

Pol Perspective
J.v.d. Wielenwei 22
9243 SH Bakkeveen

iena@polperspective.com
tel.: +31(0)6 551 674 34

    Uw naam

    Uw e-mail

    Uw telefoonnummer

    Het onderwerp

    Uw bericht