Iena Pol

Over Iena

Iena Pol – Mijn passie in mijn vak is de relatie tussen mensen en hun verschillende rollen in de organisatie (als onderdelen van het systeem). De wijze van organiseren en de manier waarop wordt samengewerkt bepaalt het succes van de organisatie. Als mensen vertrouwen krijgen, werken ze met meer plezier en zijn ze gemotiveerder. En minder regels en procedures leidt tot betere samenwerking, waardoor de mogelijkheid tot innovatie en tot effectiever oplossen van problemen groter wordt.


Mijn focus ligt op samenhang tussen mensen (gedrag en communicatie) en de wijze van organiseren. Mijn opleidingsachtergrond is zowel de gedrags- als organisatiekunde (waaronder systemisch werken). Ik heb ervaring in en kennis van verschillende branches, waardoor ik mij snel in kan leven in de context van uw vraag.

Persoonsgegevens
Naam
Iena Pol
Bedrijf
Pol Perspective
Adres
J. vd. Wielenwei 22, 9243 SH Bakkeveen
E-mail
iena@polperspective.com
Telefoon
+31 (0) 655 167 434

Werksituatie

1 april 2016 - heden | Pol Perspective
Eigenaar en senior consultant, coach en trainer op gebied van: Personal, Organizational and Leadership Perspective.
Tot 1 april 2016 | Schouten & Nelissen
Senior organisatie consultant/trainer En verantwoordelijke voor Cluster Organisatie Ontwikkeling.
Tot 1975: Volkshogeschool Allardsoog-Hunneschans: trainer, consultant, leidinggevende

Verbazend hoe je in een complexiteit waarin deelnemers de draad kwijt zijn, structuur aanbrengt en tot verbluffende resultaten met de groep komt

Specialisatie

Vakinhoudelijk

Projectleider van (omvangrijke) projecten, adviseur, trainer en coach met als thema’s:

 • Samenwerkingsvraagstukken (de waarden van verschillende perspectief in een wereld van in een wereld van verschil)
 • Begeleiding organisaties bij proces van veranderingen (implementatie) bij diverse organisaties/branches (ICT, overheid, bedrijfsleven, onderwijs etc,)
 • Teamontwikkeling (overheid, onderwijs en zorg)
 • Adviesvaardigheden (en strategisch adviseren in een politieke context)
 • Leiderschapsontwikkeling (en anders organiseren (zelfsturende teams)
 • Projectmanagement (inclusief krachtenveldanalyse en effectief handelen)
 • Individuele en teamcoaching (en begeleiding intervisie)

Projecten worden op maat in co-creatie met de klant vorm gegeven en verder ontwikkeld op basis van voortschrijdend inzicht.

Daarnaast: Coach en begeleiding Intervisie

Branches

 • Overheid en publieke sector (ook ervaring als raadslidmaatschap)
 • Particulier bedrijfsleven
 • Onderwijs
 • Gezondheidszorg
 • Dienstverlening
 • Medische branche
 • Politie
 • Bankwezen

Karakteristieken/Competenties

Uit assessments, persoonlijke profielen en evaluaties van klanten:

 • Het nastreven van doelen, resultaatgericht
 • Het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken
 • Sterk in procesbegeleiding van complexe trajecten
 • Praktisch ingesteld en actiegericht
 • Verbinder
 • Grote lijn denker en kan improviseren
 • Creatief
 • Betrouwbaar
 • Integer
 • Vaardig in het leggen van contacten.
 • Invoelend
 • Analyserend

Een vakvrouw, die zich snel inleeft in de organisatie (wat betreft taal, inzicht in processen etc.)

Relevante projecten (indicatie)

Gemeentelijke/provinciale overheden

 • Samenwerkingsvraagstukken (oa. vanuit regierol)
 • Teamontwikkeling
 • Projectmatig werken
  • MT begeleiding
  • adviesvaardigheden (businesspartner)

Particulier bedrijfsleven (diversen)

 • Projectmanagement
 • Leiderschap
 • Teamontwikkeling
 • Begeleiding MT’s
 • Adviseren
 • Resultaatgericht management

Onderwijs (HBO):

 • Teamontwikkeling
 • Multidisciplinair adviseren (verantwoordelijkheid bij opleidingsmanager)
 • Begeleiding multidisciplinair samenwerking (adviesrol); begeleiding MT’s.

Zorginstellingen (diversen):

 • Begeleiding teams (anders organiseren) naar zelfsturing
 • Adviseren (multidisciplinair ontwikkeling naar businesspartner)
 • Samenwerken in huisartsenpraktijken

Woningbouwcoöperaties:

 • Projectmatig werken
 • Teamontwikkeling en adviesvaardigheden

Energiebedrijven en civiel techniek:

 • (Gecertificeerd) projectmanagement
 • Adviesvaardigheden (ontwikkeling businesspartner)
 • Onderhandelen
 • Positionering

Land en tuinbouw:

 • Begeleiding “nieuwe werken vanuit een nieuwe besturingsfilosofie”
 • projectmatig werken en teamontwikkeling

KLM (Vliegtuigonderhoud)

 • (Projectleider van) Ontwikkeling effectiviteit van en tussen teams

Politie, KLPD, VTS:

 • Netwerken en beïnvloeden
 • Begeleiding intervisie
 • Begeleiding projecten (cultuur en    competentiemanagement)
 • Leiderschapstraject
 • Begeleiding MT’s
 • Sturen op ontwikkeling

Natuurmonumenten:

 • Werken met vrijwilligers

Ze maakt verbluffend verbinding met onze praktijk

Opleidingsgegevens

Academisch

Post Doctorale Opleiding Management Consultant (Master),
VU Amsterdam, (titel MMC en ICMC 2000) en lid van de Orde van Organisatieadviseurs

Open Universiteit bedrijfskune modules:

 • Overheidsmanagement,
 • Organisatiekunde a en b
 • Sturing van verandering
 • Interventiestrategieën in organisaties
 • Begeleiden van veranderingen
 • Diagnose bij veranderingen

HBO

VO agogische beroepen, Voortgezette Opleiding voor Agogische Beroepen Groningen

Sociale Academie, SAT Twente, 1975-1979

Overig

 • Lunaris – gaming (2011)
 • Large-scale interventies (diverse workshops)
 • Diverse workshops o.a. via Orde van Organisatieadviseurs
 • Engels

Cursussen / Trainingen

 • Insight on topics: high performance teams (voorjaar 2015)
 • Leergang Kampen: Verwaarloosde Organisaties (2014)
 • Gecertificeerd Insights Discovery – persoonlijkheidsprofielen (2013)
 • Organization & relationship System Coaching (2010- 2011)
 • Verandermanagement Hanzehogeschool Groningen
 • MBA in 1 dag (2008)
 • Marketing zonder franje (Nive – 1991)
 • Verandermanagement: Management studiecentrum voorjaar 2005

Ze speelt heel goed in op de gebeurtenissen tijdens de training en kan het programma zeer flexibel hanteren, zonder het doel uit ogen te verliezen

Overig

Confronterend, maar met veel respect

Contact

Heb ik uw intresse gewekt vul dan het contact formulier in en dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op voor een vrijblijvende afspraak.

Pol Perspective
J.v.d. Wielenwei 22
9243 SH Bakkenveen

iena@polperspective.com
tel.: +31(0)6 551 674 34

  Uw naam

  Uw e-mail

  Uw telefoonnummer

  Het onderwerp

  Uw bericht