Leer gebruik te maken van verschillen binnen het college van B&W

WORKSHOP EFFECTIEVE SAMENWERKING VOOR COLLEGES VAN B&W  Na de verkiezing en de formatie bent u als  nieuw college van B&W vol goede moed aan de slag gegaan. Waar in de verkiezingstijd de politieke verschillen juist zijn benadrukt, zijn ze overbrugd in een collegeakkoord. En dan komt het aan op de uitvoering, op het samen besturen […]